ברוך נחשון מצייר את הטנק חב”ד הראשון בארץ ישראל

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *